Virtual Rebellion

12 NOVEMBER T/M 30 JANUARI

Bijna iedereen speelt games. Maar wist je dat je ze ook kunt bespelen? De kunstenaars in de expositie Virtual Rebellion onderzoeken de grenzen van de virtuele wereld. Door het manipuleren of opnieuw programmeren van games, ontcijferen ze digitale gedragscodes en zorgen zo voor een virtuele opstand.

We meten een tweede identiteit aan of doen aan fitness zonder de huiskamer te verlaten. Muziekbands breken door dankzij populaire spellen en grote merken adverteren op de reclameborden langs virtuele voetbalvelden. Verplegers worden bijgeschoold met social games en het Amerikaanse leger werft nieuwe rekruten via online games. De gamewereld is niet langer louter virtueel.

Verschillende generaties besteden dagelijks meerdere uren achter de gameconsole. De laatste jaren is dit verschijnsel vaak negatief benaderd. Mensen hebben hierdoor zogenaamd te weinig beweging en sociale contacten. De invloed van games op ons dagelijks leven is echter veel breder. Constante ontwikkelingen binnen de game industrie zorgen ervoor dat deze negatieve geluiden zijn omgebogen in positieve effecten. Reactievermogen, leiderschap en ruimtelijk inzicht zijn kwaliteiten de we verder ontwikkelen dankzij het spelen van games.

Hierdoor verandert ons gedrag en wordt de virtuele wereld steeds meer verbonden met de realiteit. Een strikte scheiding is niet langer mogelijk. Toch lijkt het erop dat we deze, door software ontwikkelaars gecreëerde wereld, te makkelijk accepteren. We volgen de regels van het spel wel erg snel.

Multi-player games en intelligente software zorgen ervoor dat ook jouw digitale gedrag invloed heeft op een virtuele omgeving. Gebeurtenissen in de virtuele wereld zijn niet langer afhankelijk van de game ontwikkelaar. Het is zelfs mogelijk jouw stem te laten horen, een mening te uiten of op zoek te gaan naar de grenzen van het bestaan binnen games.

Als we het buiten de virtuele wereld ergens niet mee eens zijn, tekenen we online petities, organiseren we demonstraties en ontregelen we op andere manieren de openbare orde om een stem te laten horen. Deze typisch menselijke eigenschap wordt door de kunstenaars in deze expositie toegepast in games. Het werk laat zien dat zowel het echte leven en games bestaan uit regels en codes. De manipulatie van deze codes leidt tot een virtueel verzet. Dit verzet ontleedt de virtuele wereld en laat zien dat de mens nog altijd de software controleert. Dat deze twee werelden steeds meer met elkaar verbonden zijn, bewijzen de installaties waar de grenzen tussen realiteit en virtueel verdwijnen.

Deelnemende kunstenaars aan Virtual Rebellion zijn: 0100101110101101.ORG (US), Julian Oliver (NZ), Michiel van der ZandenRobert Overweg, Sebastian Blank (DE) en Walter Langelaar.